Miljö

Vi försöker göra så lite miljöpåverkan vi kan. Det åligger alla som tränar på vår bana att inte skräpa ner, spilla kemikalier m.m.

Alla ska använda godkänd miljömatta i depån.

Vår anläggning i Fiskesjö är miljöcertifierad av SVEMO. 

Vår miljöpolicy kan du se här

Svemos miljöarbete kan du läsa om här

Naturvårdverkets allmäna råd om buller läser du här