Licenser

Sedan några år måste man ha licens även för att träna. Det är Svemo som utfärdar dem, och all information om dem finns på Svemos webb. Det är också där som man köper sin licens.

Här är ett försök att sammanfatta huvuddragen, men observera att det är Svemos information som gäller - jag kan ha missat något, eller regler kan ha ändrats.

Digital obligatorisk utbildning

Förare från ungdomslicens och uppåt kommer inte att kunna lösa licens för 2023 utan att ha gått utbildningen Return to Race. Den tar ca 20 minuter och du kan läsa om den här:

https://www.svemo.se/nyheter/nya-obligatoriska-kunskapskrav-for-forarlicenser


Licenstyper

  • Senior- eller juniorlicens är det vanliga om man tävlar. Håller man sig inom Sverige kostar den nationella licensen 1600:- för seniorer (24-67 år) och 1300:- för juniorer (15-23 år).

  • Klubblicens löser man om man bara tränar. Kostar 600:-. Det går att lösa en klubblicens först, och om man senare bestämmer sig för att tävla, går den att uppgradera. Det kostar då bara mellanskillnaden. Det kostar dock även ett telefonsamtal till Svemo om man vill uppgradera - det går inte att göra uppgraderingen på webben.

  • Prova-på-licens: gäller en gång och kostar 150:-. Avsedd för den som inte vet om enduro verkligen är meningen med livet, utan vill prova först. Man behöver inte vara medlem i någon klubb. Löses på Svemos webb:

    https://www.provapasvemo.se/

     
    Tidigare fanns det även prova-på-licenser i ett häfte, men inte längre.

Ungdomar

För ungdomar upp till 13 år behövs ingen personlig licens. Finns bara en giltig banlicens - det gör det i Fiskesjö - så har den unge föraren försäkring genom den. Dock bara halvt försäkringsskydd.
Guldhjälmlicens kan tecknas - frivilligt, alltså - och då är det fullt försäkringsskydd.
Vanlig klubblicens kan köpas från tolv år.

Försäkringskyddet

genom licensen är dock inte det bästa. En egen olycksfallsförsäkring är att rekommendera.
Mer info: https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/generell-information/forsakring-for-forare-mc-och-skoter  

Om något är oklart

Ring Svemos licensavdelning, så du verkligen får rätt svar på dina frågor om licenser: telefon: 011-23 10 83. De har öppet mån-fre 10:00-11:30, 12:30-14:00.
https://www.svemo.se/om-forbundet/kontakta-oss