Stadgar

Här är klubbens stadgar de är senast uppdaterade 2011-03-04. De överfördes då till digital form för att kunna visas här på hemsidan.