Eldningsförbud

2022-05-13 i Allmänt

Elda inte!

Torrt och brandrisk, och länsstyrelsen har infört eldningsförbud. 

Elda inte, även om det är tillåtet att elda i iordningställda grillplatser.